Utställningar 2019:
23 mars, Mörkö

27 april, Skärkind
25 maj, Hardemo

Mer info finner du på CAS hemsida!


Mina djurs resultat hittar du i flikarna för respektive år.
 


CAS utställning 5 maj 2018 Skärkind
CAS utställning 5 maj 2018 Skärkind