Julutställning Skärkind 24 november

Tjejen (PET) 83,5 p, cert
Millechins Reijn 82 p
S*Silverklippans Heroma 77 p
Cosmos Survive 84 p, cert