CAS Utställningar våren 2020:

CSWS
Skärkind lördag 29 februari
Hardemo
lördag 8 april INSTÄLLD
Mörkö
lördag 23 maj INSTÄLLD

CAS Utställningar hösten 2020:

Hardemo
lördag 3 oktober
Skärkind lördag 14 november