CAS Utställningar våren 2019:

CSWS Mörkö lördag 23 mars
Skärkind lördag 27 april
Hardemo lördag 25 maj

CAS Utställningar hösten 2019: 

Skärkind lördag 7 september
Hardemo lördag 5 oktober
Mörkö lördag 2 november
Skärkind lördag 7 december