CAS Utställningar hösten 2018:

Lördag 8 september, Hardemo
Lördag 6 oktober, Kännestubba, Sävsjö
Lördag 24 november, Skärkind